شبکه اقتصادی آفتاب - نگاه تکنیکالی به فولاد خوزستان | تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 4/23/2019 9:35:45 PM
Tuesday, April 23, 2019

آفتاب مارکتز

نگاه تکنیکالی به فولاد خوزستان | تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان

زمان انتشار: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱:۳۷


دیدگاه ها و نظرات :