شبکه اقتصادی آفتاب - نگاه تکنیکالی به فولاد خوزستان | تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ 7/19/2019 4:34:37 PM
Friday, July 19, 2019

آفتاب مارکتز

نگاه تکنیکالی به فولاد خوزستان | تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان

زمان انتشار: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱:۳۷


دیدگاه ها و نظرات :