شبکه اقتصادی آفتاب - روش محاسبه قیمت سکه
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 9/15/2019 9:53:32 AM
Sunday, September 15, 2019

آفتاب مارکتز

روش محاسبه قیمت سکه

در روزهای رکورد شکنی سکه فرمول محاسبه قیمت سکه و حباب آن مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است

زمان انتشار: دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱:۴۴


فرمول نحوه محاسبه قيمت سكه بهار آزادی

بر اساس اين فرمول كه به تائيد كارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نيز رسيده است، براي محاسبه قيمت سكه بهار آزادي قيمت اونس جهاني طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسيم بر وزن هر اونس كه معادل 31،1 گرم مي‌شود. سپس اين رقم ضرب در كسر عيار اونس جهاني طلا و سكه بهار آزادي مي‌شود كه عدد 0،916 است.

بر اساس اين گزارش عيار طلاي معامله شده در بازارهاي جهاني يا اونس 24 و عيار سكه بهار آزادي 22 است و با تقسيم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست مي‌آيد و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سكه يعني تمام بهار آزادي، نيم و يا ربع بهار آزادي قيمت واقعي آنها به دست مي‌آيد.

به عبارت روشن تر فرمول قيمت سكه عبارتست از:

 

{[(قيمت اونس جهاني طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،916×وزن سكه}+ حق ضرب

 

 

معمولاً بانك مركزي در محاسبه قيمت سكه عددي را نيز تحت عنوان حق ضرب لحاظ مي‌كند كه برخي معتقدند حدود 5 هزار تومان است و اين رقم را نيز بايد به قيمت بدست آمده اضافه كرد.

دیدگاه ها و نظرات :