شبکه اقتصادی آفتاب - تسویه حساب های سیستم پایا در روز ۵ فروردین
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 9/17/2019 5:20:51 AM
Tuesday, September 17, 2019

آفتاب

تسویه حساب های سیستم پایا در روز ۵ فروردین

با توجه به تغییرات سیستم پایا توسط بانک مرکزی تسویه حساب پایا در روز های تعطیل انجام نخواهد شد

زمان انتشار: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰:۱۲


 

با توجه  به تغییرات سیکل تسویه حساب سیستم پایا توسط بانک مرکزی و عدم فعالیت آن در روز های تعطیل ، بنابراین آن دسته از افراد که در روز های ابتدایی سال ۹۷ اقدام به انتقال پول از طریق سیستم پایا میکنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تسویه حساب در روز ۵ فروردین انجام خواهد شد

دیدگاه ها و نظرات :