شبکه اقتصادی آفتاب - روندرشد بهای سکه در بیست سال اخیر
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 9/15/2019 9:02:05 AM
Sunday, September 15, 2019

روندرشد بهای سکه در بیست سال اخیر

روند رشد بهای حقیقی سکه طلا در بیست سال اخیر بررسی شد بر اساس این گزارش ۸۶ درصد رشد بهای حقیقی است.

زمان انتشار: شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۵:۲۳


9

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :