شبکه اقتصادی آفتاب - اینفوگرافیک | افراد تحت پوشش بیمه همگانی در دوره مسئولیت علی ربیعی
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:41:31 AM
Sunday, October 20, 2019

اینفوگرافیک | افراد تحت پوشش بیمه همگانی در دوره مسئولیت علی ربیعی

تعداد افراد تحت پوشش بیمه همگانی در دوره مسئولیت علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به ۳ برابر شده است. همچنین راه‌اندازی پایگاه‌های خدمات اجتماعی این وزارت خانه ۵۲ درصد رشد داشته است.

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۷:۵۷


 تعداد افراد تحت پوشش بیمه همگانی در دوره مسئولیت علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به ۳ برابر شده است. همچنین راه‌اندازی پایگاه‌های خدمات اجتماعی این وزارت خانه ۵۲ درصد رشد داشته است

 

 

دیدگاه ها و نظرات :