شبکه اقتصادی آفتاب - شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10/20/2019 9:13:59 AM
Sunday, October 20, 2019

سنا-اخبار بورس

شفاف سازی درآمد «سپ» در بهمن ماه ۹۶

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ثبت شده ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی، اطلاعات یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ شامل جزییات قراردادها و درآمد شناسایی شده این دوره را در سامانه کدال منتشر کرد.

زمان انتشار: شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۴:۳۸:۰۰گزارش مالی یک ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۶ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در آستانه عرضه اولیه سهام این شرکت منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایبنا، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ثبت شده ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی، اطلاعات یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ شامل جزییات قراردادها و درآمد شناسایی شده این دوره را در سامانه کدال منتشر کرد.

پیش بینی شده حاصل از قرارداد

براساس این گزارش، در بخش قراردادهای این شرکت، مجموع درآمد پیش بینی شده حاصل از قرارداد در سال مالی جاری ۵.۲۰۶.۹۴۲ میلیون ریال اعلام شده است.

این گزارش می افزاید: درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان ۳.۹۸۳.۳۲۳ میلیون ریال، درآمد فعالیت اینترنتی ۱۴۸.۱۴۱ میلیون ریال، درآمد حاصل از قبوض ۶۲.۴۱۵ میلیون ریال، درآمد حاصل از سایر کارمزد POS به میزان  ۵۵۴.۷۰۱ میلیون ریال و درآمد حاصل از بستر موبایل ۴۵۸.۳۶۹ میلیون ریال پیش بینی شده است.

پیش بینی بهای تمام شده

همچنین در این اطلاعیه مالی، پیش بینی بهای تمام شده قرارداد در سال مالی جاری با مجموع ۲.۶۳۰.۲۶۹ میلیون ریال در این شفاف سازی مالی درج شده است.

 بر اساس اطلاعات مندرج شده در این صورت مالی، درآمد حاصل از خدمات کارتخوان ۲.۰۴۶.۳۵۳ میلیون ریال، درآمد فعالیت اینترنتی ۷۴.۸۳۶ میلیون ریال، درآمد حاصل از قبوض ۳۱.۵۲۵ میلیون ریال، درآمد حاصل از سایر کارمزد POS به میزان ۲۵۳.۹۰۲ میلیون ریال، درآمد حاصل از بستر موبایل ۲۲۳.۶۵۳ میلیون ریال گزارش شده است.

درآمدهای شناسایی شده

طبق شفاف سازی این شرکت، در بخش درآمدهای شناسایی شده، درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در مجموع ۳۸۴.۵۰۳ میلیون ریال است که درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان ۳۰۶.۸۶۲ میلیون ریال، درآمد فعالیت اینترنتی ۱۷.۳۹۱ میلیون ریال، درآمد حاصل از قبوض ۴.۵۵۱ میلیون ریال، درآمد حاصل از سایر کارمزد POS به میزان۲۳.۷۶۶ میلیون ریال، سایر درآمدها ۶۳ میلیون ریال و درآمد حاصل از بستر موبایل ۳۱.۸۷۰ میلیون ریال درج شده است.

مجموع درآمد شناسایی از اول سال مالی

این گزارش می افزاید: مجموع درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۶ رقم ۷۴۶.۱۱۱ میلیون ریال اعلام شده که سهم درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان ۵۹۵.۹۱۷ میلیون ریال، درآمد فعالیت اینترنتی ۳۰.۷۶۴ میلیون ریال، درآمد حاصل از قبوض ۹.۶۷۷ میلیون ریال، درآمد حاصل از سایر کارمزد POS به میزان۴۹.۱۲۱ میلیون ریال، سایر درامد ها ۷۳ میلیون ریال و درآمد حاصل از بستر موبایل ۶۰.۵۵۹ میلیون ریال اعلام شده است.

درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی

همچنین درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶، در جمع ۴.۰۵۶.۵۰۹ میلیون ریال گزارش شده که درآمد حاصل از ارائه خدمات کارتخوان ۳.۲۰۲.۱۰۹ میلین ریال، درآمد فعالیت اینترنتی ۱۱۳.۵۶۲ میلیون ریال، درآمد حاصل قبوض ۵۳.۱۴۹ میلیون ریال، درآمد حاصل از سایر کارمزد POS به میزان۳۳۳.۸۰۳ میلیون ریال، سایر درآمدها ۹۴۷ میلیون ریال و درآمد حاصل از بستر موبایل ۳۵۲.۹۳۹ میلیون ریال شفاف سازی شده است.

کلید واژه‌ها:
دیدگاه ها و نظرات :