پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ 3/21/2019 6:59:12 AM
Thursday, March 21, 2019
قسمت دوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
تغییر نقش قیمت نفت در اقتصاد کانادا
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :