سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 10/22/2019 7:13:36 AM
Tuesday, October 22, 2019
قسمت دوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
تغییر نقش قیمت نفت در اقتصاد کانادا
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :