چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ 1/16/2019 11:45:47 AM
Wednesday, January 16, 2019
قسمت دوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
تغییر نقش قیمت نفت در اقتصاد کانادا
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :