دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 2:01:40 PM
Monday, August 19, 2019
قسمت دوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
تغییر نقش قیمت نفت در اقتصاد کانادا
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :