چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ 5/22/2019 10:27:59 PM
Wednesday, May 22, 2019
قسمت دوم: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
تغییر نقش قیمت نفت در اقتصاد کانادا
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :