سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 10/22/2019 7:24:02 AM
Tuesday, October 22, 2019
قسمت اول: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
نفت چه نقشی در کانادا اقتصاد دارد؛ مقصد صادرات نفت کانادا چه کشوری است؟
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :