چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ 5/22/2019 10:37:46 PM
Wednesday, May 22, 2019
قسمت اول: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
نفت چه نقشی در کانادا اقتصاد دارد؛ مقصد صادرات نفت کانادا چه کشوری است؟
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :