چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ 1/16/2019 11:56:42 AM
Wednesday, January 16, 2019
قسمت اول: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
نفت چه نقشی در کانادا اقتصاد دارد؛ مقصد صادرات نفت کانادا چه کشوری است؟
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :