پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ 3/21/2019 7:06:46 AM
Thursday, March 21, 2019
قسمت اول: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
نفت چه نقشی در کانادا اقتصاد دارد؛ مقصد صادرات نفت کانادا چه کشوری است؟
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :