دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 8/19/2019 2:11:53 PM
Monday, August 19, 2019
قسمت اول: تحلیل و بررسی دقیق اقتصاد کانادا
نفت چه نقشی در کانادا اقتصاد دارد؛ مقصد صادرات نفت کانادا چه کشوری است؟
۱۳۹۷/۵/۲۴ | ۱۵
دیدگاه ها و نظرات :