قیمت-آلومینیوم
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 10/21/2019 12:50:52 AM
Monday, October 21, 2019

قیمت-آلومینیومآفتاب مارکتس
درخواست سندیکای صنایع آلومینیوم برای تأمین، توزیع و تنظیم بازار: تمام محصولات آلومینیومی تولید شده در کشور در بورس کالا عرضه شوند
سندیکای صنایع آلومینیوم با هدف اجراى رسالت همیشگى خود در راستاى همکارى و همفکرى براى تأمین ارز مورد نیاز صنایع بالا دستى به‌منظور خرید پودر و ملزومات تولید صنایع بالا دستى (شرکت‌هاى تولید کننده شمش) از یک طرف و همچنین تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پائین‌دستى کشور قبل صادرات از طرف دیگر همواره فعال بوده و سعى کرده است تا مسایل و مشکلات صنعت را که حاصل اظهار نظر و پیشنهادات همکاران ما است به سمع دست اندر کاران و سیاست‌گذاران برساند. طبق توافقات قبلى کمیته‌ها و کارگروه‌هاى مختلف در ایمیدرو ، وزارت صمت ساختمان شهید کلانترى، وزارت صمت ساختمان سمیه، وزارت صمت ساختمان نادرى برگزار شد و نمایندگان سندیکا شرکت کردند و پیشنهاد خود را هم بصورت شفاهى و هم کتبی به مسئولین اعلام نمودند.